Reglement

Als jeugdvereniging is A.C.Y.F. er zich van bewust dat jongeren de dag van vandaag, meer dan ooit, aan heel wat verleidingen worden blootgesteld. Het is een maatschappelijk gebeuren. Hiervoor oplossingen trachten aan te reiken is in de eerste plaats vanzelfsprekend de wellicht niet steeds evidente opdracht van ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. A.C.Y.F. wenst hier, voor zover als mogelijk, aanvullend toe bij te dragen.

Bij A.C.Y.F. staan het positieve groepsgebeuren, een gezonde samenwerkingsgeest en een constructieve ingesteldheid als waarden van oudsher hoog in het vaandel, en dit steeds met respect voor eenieders individuele vrijheid en ontplooiing. Een en ander brengt met zich mee dat de A.C.Y.F.-ers zich deze waarden als gedragscode moeten toe-eigenen zodra zij zich in A.C.Y.F.-verband bevinden.

Vanuit die optiek en bewust van een zekere realiteitszin, hebben wij o.a. met betrekking tot roken, alcohol en druggebruik volgende gedragscode vastgelegd. Het is de opdracht van eenieder om zich daar binnen A.C.Y.F.-verband strikt aan te houden. De ervaring leert ons dat dit in de praktijk zeer goed lukt.

Door in het begin van het jaar je in te schrijven (wat moet gebeuren via het formulier op deze site), verklaar je je akkoord met onderstaand regelement.

Algemeen reglement

 1. Het inschrijven voor een activiteit gebeurt steeds zonder uitzondering door een ouder (niet door het lid zelf).
 2. Draag altijd schoeisel! Ook tijdens het zwemmen!
 3. Loop nooit op steigers en op de boot!
 4. Tijdens het zeilen draag je altijd een zwemvest!
 5. Deelnemers gooien niemand in het water!
 6. Duik nooit in het water! (onder duiken wordt verstaan: zich (met het hoofd naar voren) snel naar beneden bewegen, m.n. onder water)
 7. Blijf tijdens de activiteiten steeds in de buurt van een leider of fokkenmaat!
 8. Er wordt nooit gerookt, noch alcohol gedronken! Voor drugs geldt een nultolerantie.
 9. Water en elektriciteit is geen goede combinatie. Indien je toch een mp3, mp4, gsm, muziekinstallatie,… op een activiteit meeneemt is dit op eigen risico!
 10. Er wordt enkel gezwommen na toelating van een leider!
 11. Verlaat nooit de steiger zonder toestemming van een leider!

Aanvullend kampreglement

 1. Blijf weg van gasfornuizen en elektrische apparaten!
 2. Vraag altijd toestemming aan een leider voor je gaat douchen!
 3. Verlaat nooit het kampterrein of een steiger zonder toestemming van een leider!
 4. Loop nooit tussen de tenten!
 5. Er wordt nooit gelift!

Mededelingen

Bezoek onze nieuwe fotogalerij voor de laatste foto's!!
Hoe moet ik inschrijven met het nieuwe systeem? Bekijk onze handige FAQ-pagina!