Graden

Binnen A.C.Y.F. zijn er enkele trappen waarop je kan opklimmen. Deze hiërarchie helpt de club draaiende te houden, maar is op zich een zeer goede manier om te groeien naar verantwoordelijkheid, discipline en ondernemingszin.

Onderstaand volgt een lijst van al onze graden. Deze zijn niet officieel, maar worden enkel binnen onze vzw gehanteerd. Toch geven zij een goede indicatie van de zeilkunsten van zoon- of dochterlief.

Scheepsjongen / -meisje
Iedereen die zich inschrijft bij A.C.Y.F. is automatisch scheepsjongen /- meisje. Je begint onder aan de ladder om na veel ervaring op te klimmen tot schipper.

Matroos
De graad van matroos kan men bereiken door deel te nemen aan het examen dat ieder jaar op het einde van het kamp plaatsvindt. Van matrozen wordt verwacht dat ze in staat zijn om de verschillende zeilkoersen te kunnen varen en de basismanoeuvers (gijpen, overstag, stormrondje,...) zelfstandig én gecontroleerd kunnen uitvoeren. Ook wordt een kennis van de theorie vereist (terminologie, tuigage, op- en aftuigen,...).

Fokkenmaat
Op het einde van ieder zeilkamp mag er een examen afgelegd worden voor het behalen van de graad van fokkenmaat. Dit examen bestaat uit twee evenwaardige delen: een eerste theoretisch gedeelte en daarna een praktisch gedeelte, bestaande uit koersen varen, zeilstanden kunnen toepassen, manoeuvres kunnen uitvoeren, op – en aftuigen van boten, de elementaire knopen,… Een fokkenmaat moet in staat zijn een BM alléén te besturen. Dit vraagt niet alleen grote kennis van het zeilen, maar ook verantwoordelijkheidsgevoel. Je moet ook de boot op je eentje kunnen optuigen, wat enige fysiek vereist. De ervaring heeft ons dan ook geleerd dat men pas vanaf 14 jaar fokkenmaat kan worden.

Aspirant-schipper
Wanneer je als fokkenmaat zeiltechnisch goed bent, je verantwoordelijkheid opneemt en goed met de groep overweg kan, kom je in aanmerking voor de graad van aspirant-schipper. Om deze graad te behalen moet de kandidaat een theoretisch én een praktisch examen afleggen, waarvan de moeilijkheidsgraad uiteraard veel hoger ligt dan voor het fokkenmatenexamen. De sleutelbegrippen voor een kandidaat-aspirant zijn: zeilvaardigheid, initiatief, inzet en verantwoordelijkheid. Om aspirant-schipper te kunnen worden, moet je minstens 17 jaar zijn.

Schipper
De schipper neemt het gezag over een boot, en organiseert mee de activiteiten. De voltallige leiding van de zeilclub bestaat uit schippers. Je komt pas in aanmerking om schipper te worden wanneer je succesvol de ladder bent opgeklommen tot aspirant-schipper en als aspirant-schipper bewezen hebt dat je in de leidersgroep mee verantwoordelijkheid en initiatief opneemt om de activiteiten te organiseren en de vzw te besturen. De overstap van aspirant-schipper naar schipper wordt beoordeeld aan de hand van een permanente evaluatie gedurende het hele jaar.

Mededelingen

Bezoek onze nieuwe fotogalerij voor de laatste foto's!!
Hoe moet ik inschrijven met het nieuwe systeem? Bekijk onze handige FAQ-pagina!